Udvikling af et turistområdes DNA og identitet

Se video på 9 minutter fra december 2018 om

Turismesamarbejdet Flagermusenes Land

Videoen giver et indblik i, hvilke muligheder og besværligheder der er ved at starte et turistsamarbejde. I videoen er der personlige interviews med nøglepersoner fra turistvirksomheder i Flagermusenes Land.

NETVÆRKSSAMARBEJDE OM TURISME

Flagermusenes Land er et netværkssamarbejde mellem 11 turistvirksomheder i Fjends-området mellem Viborg og Skive.

Deltagere i Flagermusenes Land er:

 • Mønsted Roomservice,
 • Mønsted Kro,
 • Grønhøj Kro med museum om Morten Korch og Kartoffeltysker og en mindre golfbane,
 • Stoholm Fritids – og Kulturcenter,
 • Kongenshus Mindepark,
 • Kongenshus Kro & Hotel,
 • Mønsted Kalkgruber,
 • Daugbjerg Kalkgruber,
 • Daugbjerg Minilandsby,
 • Dare Aktivitetscenter,
 • Hagebro Kro/Palads Hotel Viborg
 • Gårdbutikken Søndergård i Vrou.

Desuden følger Visit Viborg projektet.

DESTINATION FLAGERMUSENES LAND

Området byder på mange oplevelser i meget forskellig natur, mange muligheder for fysisk aktivitet, besøg på interessante museer og endelig god mad på områdets kroer. En god mulighed for at kombinere nogle feriedage for hele familien med forskellige interesser.

Et lokalt guidekorps kan tage imod grupper af turister – et supplement til de guider der er på nogle af turistseværdighederne. Guidegruppen har viden om kultur, historie og natur – se guidetilbuddet under menupunktet Bestil en lokal guide.

Den 1500 år gammel kalkminetradition på Fjendsegnen har givet navn til destinationen Flagermusenes Land, hvor 20. – 30.000 flagermus overvintrer i Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber.

DNA-UDVIKLING OG VÆKST GENNEM SAMARBEJDE

Hovedrammen for turistsamarbejdet er udvikling og tydeliggørelse af områdets DNA og identitet. Der skal arbejdes på at udvikle en fælles historie for området om kalkbrydning, heden, kartoffeltyskerne og Jens Langkniv – en national kulturarv, som skal tydeliggøres gennem et samarbejde mellem områdets turistvirksomheder.

Ideen med netværkssamarbejdet i en klynge af turismevirksomheder er at hjælpe hinanden med markedsføring, hjælpe hinanden ved større arrangementer eller ved sygdom blandt personalet, skabe et mersalg ved at omtale hinanden, udvikle turismepakker med flere af virksomhederne involveret, arbejde med projektudvikling på tværs af virksomhederne og meget mere.

Der er i fællesskab udarbejdet en pjece, et postkort og hjemmesiden www.flagermusenesland.dk.  Der arbejdes med at få forskellige samarbejder op at stå mellem de deltagende turistvirksomheder.

Ligeledes arbejdes der med fundraising til en række konkrete projekter på turistvirksomhederne.

Uden for højsæsonnen holder turistvirksomhederne netværksmøder, hvor de så vidt muligt alle deltager. Her fremlægger virksomhederne, hvad de har gang og hvilke ideer de har fået til udvikling.

Projektholder er Stoholm Fritids – og Kulturcenter som har tilknyttet byplankonsulentfirmaet Nærdemokrati.dk som projektleder. Projektet er en udløber af projekt VisitStoholm – et projekt, der har til formål at udvikle og styrke byen Stoholm, så den bliver attraktiv for såvel lokalbefolkningen som turister.

Netværkssamarbejdet startede i 2016 med støtte fra Erhvervsstyrelsen Landdistriktspuljen.

KONTAKT OMKRING NETVÆRKSSAMARBEJDET

Projektledelse

Nærdemokrati.dk

P P Ørumsgade 30  3. th

8000 Århus C

v/ Mogens Knudsen

Naerdemokrati@gmail.com

Telf. 20499018